Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
123
Tuần này:
42
Tháng này:
3340
Tất cả:
99794

Ý kiến thăm dò

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 15/01/2018 10:40:09

 

STT

Học và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Đình Tấn

Bí thư ĐU

0914 471 777

2

Hắc Xuân Thọ

Phó BT ĐU xã

0917 751 566

3

Lê Thị Quyền

Phó chủ tịch HĐND xã

0974 047 434

4

Nguyễn Hữu Dũng

PBT ĐU- CT UBND

975976338

5

Đỗ Xuân Tiến

Phó Chủ tịch UBND xã

0974 531 066

6

Lê Trung Thược

Trưởng Công an xã

0979 295 430

7

Phạm Ngọc Tuyên

Xã đội trưởng

0986 008 357

8

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng - TK

01669 303 338

9

Lê Phạm Nhân

Văn phòng - TK

0977629529

10

Vũ Thị Nhàn

Tư pháp - Hộ tịch

0968 838 848

11

Lương Ngọc Aí

Tư pháp - Hộ tịch

01692622769

12

Vũ Thị Hoà

Kế toán - Ngân sách

01649 144 754

13

Đỗ Thị Hương

Kế toán - Ngân sách

0934486345

14

Trương Thanh Thụ

Địa chính - Xây dựng

0972 104 252

15

Lê Thị Hương

Địa chính - NN - MT

01633 412 286

16

Hoàng Thị Long

Văn hóa - Xã hội

0974 446 323

17

Lường Thị Hồng

Văn hóa - Xã hội

0976 450 456

18

Lê Thị Mạnh

Văn phòng Đảng ủy

0967 100 190

19

Trần Thị Minh

Đài TT-Thủ Qũy-BVVT

0984163896

20

Bùi Thị Quyên

Khuyến nông viên

0989102968

21

Trương Văn Mạnh

Phó Công An

0989252084

22

Chu Đình Xuyên

Phó Công An

01666717926

23

Nguyễn Văn Bình

Xã đội phó

0948118599

24

Hắc Bá Khoa

Thú y

01687 899 622

25

Bùi Thị Tình

Dân số xã

01659915893

26

Lê Quang Thông

Chủ tịch MTTQ xã

01683 744 284

27

Chu Đình Hoàn

Chủ tịch Hội CCB xã

0982360865

28

Hắc Bá Đồng

Bí thư Đoàn xã

0948080986

29

Lê Thị Huệ

Chủ tịch Hội P.Nữ xã

01666 169 545

30

Hắc Thị Tình

Chủ tịch Hội N.Dân

01699767864

31

Hoàng Thị Quỳnh

PCT HPN

0934414668

32

Chu Thị Lan

PCT HND

0968080867

33

Bác Minh

Bảo vệ

01689299276

34

Nguyễn Văn Hậu

PBT Đoàn TN

0977321015

35

Chu Thị Khanh

Chủ tịch Hội TNXP xã

01647 545 826

36

Lê Văn Thai

Chủ tịch Hội NCT xã

01205913835

37

Lê Huy Thướng

Chủ tịch Hội KH xã

01689 650 436

38

Hắc Bá Giáo

Chủ tịch Hội NN CDDC

0982 735 818

39

Chu Đình Quy

Chủ tịch Hội NKT & TMC

0943296911

40

Lê Trung Nhật

Bí thư Chi bộ 1

01697 477 831

41

Trần Mai Tuấn

Bí thư Chi bộ 2

01686272777

42

Lê Thị Tuyết

Bí thư Chi bộ 3

0968136134

43

Hắc Ngọc Văn

Bí thư Chi bộ 4

01667393809

44

Hắc Văn Hòng

Bí thư Chi bộ 5

01667647667

45

Bùi Ngọc Trọng

Bí thư Chi bộ 6

0936907684

46

Lê Duy Trinh

Bí thư Chi bộ 7

01652 270 564

47

Lê Văn Quyền

Bí thư Chi bộ 8

01638 234 443

48

Lê Sơn Đại

Bí thư Chi bộ 9

01276 673 999

49

Lê Ngọc Long

Trưởng thôn 1

0906299818

50

Chu Đình Trung

Trưởng thôn 2

0974 894 127

51

Nguyễn Văn Bảo

Trưởng thôn 3

0975 827 793

52

Lê Văn Cát

Trưởng thôn 4

01694 760 282

53

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng thôn 5

0983 215 104

54

Đỗ Đức Hải

Trưởng thôn 6

01654 599 480

55

Nguyễn Đình Việt

Trưởng thôn 7

01646 015 885

56

Lê Văn Ngọc

Trưởng thôn 8

0933 901 488

57

Nguyễn Thị Hà

Trưởng thôn 9

01663937765

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 15/01/2018 10:40:09 (GMT+7)

 

STT

Học và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Đình Tấn

Bí thư ĐU

0914 471 777

2

Hắc Xuân Thọ

Phó BT ĐU xã

0917 751 566

3

Lê Thị Quyền

Phó chủ tịch HĐND xã

0974 047 434

4

Nguyễn Hữu Dũng

PBT ĐU- CT UBND

975976338

5

Đỗ Xuân Tiến

Phó Chủ tịch UBND xã

0974 531 066

6

Lê Trung Thược

Trưởng Công an xã

0979 295 430

7

Phạm Ngọc Tuyên

Xã đội trưởng

0986 008 357

8

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng - TK

01669 303 338

9

Lê Phạm Nhân

Văn phòng - TK

0977629529

10

Vũ Thị Nhàn

Tư pháp - Hộ tịch

0968 838 848

11

Lương Ngọc Aí

Tư pháp - Hộ tịch

01692622769

12

Vũ Thị Hoà

Kế toán - Ngân sách

01649 144 754

13

Đỗ Thị Hương

Kế toán - Ngân sách

0934486345

14

Trương Thanh Thụ

Địa chính - Xây dựng

0972 104 252

15

Lê Thị Hương

Địa chính - NN - MT

01633 412 286

16

Hoàng Thị Long

Văn hóa - Xã hội

0974 446 323

17

Lường Thị Hồng

Văn hóa - Xã hội

0976 450 456

18

Lê Thị Mạnh

Văn phòng Đảng ủy

0967 100 190

19

Trần Thị Minh

Đài TT-Thủ Qũy-BVVT

0984163896

20

Bùi Thị Quyên

Khuyến nông viên

0989102968

21

Trương Văn Mạnh

Phó Công An

0989252084

22

Chu Đình Xuyên

Phó Công An

01666717926

23

Nguyễn Văn Bình

Xã đội phó

0948118599

24

Hắc Bá Khoa

Thú y

01687 899 622

25

Bùi Thị Tình

Dân số xã

01659915893

26

Lê Quang Thông

Chủ tịch MTTQ xã

01683 744 284

27

Chu Đình Hoàn

Chủ tịch Hội CCB xã

0982360865

28

Hắc Bá Đồng

Bí thư Đoàn xã

0948080986

29

Lê Thị Huệ

Chủ tịch Hội P.Nữ xã

01666 169 545

30

Hắc Thị Tình

Chủ tịch Hội N.Dân

01699767864

31

Hoàng Thị Quỳnh

PCT HPN

0934414668

32

Chu Thị Lan

PCT HND

0968080867

33

Bác Minh

Bảo vệ

01689299276

34

Nguyễn Văn Hậu

PBT Đoàn TN

0977321015

35

Chu Thị Khanh

Chủ tịch Hội TNXP xã

01647 545 826

36

Lê Văn Thai

Chủ tịch Hội NCT xã

01205913835

37

Lê Huy Thướng

Chủ tịch Hội KH xã

01689 650 436

38

Hắc Bá Giáo

Chủ tịch Hội NN CDDC

0982 735 818

39

Chu Đình Quy

Chủ tịch Hội NKT & TMC

0943296911

40

Lê Trung Nhật

Bí thư Chi bộ 1

01697 477 831

41

Trần Mai Tuấn

Bí thư Chi bộ 2

01686272777

42

Lê Thị Tuyết

Bí thư Chi bộ 3

0968136134

43

Hắc Ngọc Văn

Bí thư Chi bộ 4

01667393809

44

Hắc Văn Hòng

Bí thư Chi bộ 5

01667647667

45

Bùi Ngọc Trọng

Bí thư Chi bộ 6

0936907684

46

Lê Duy Trinh

Bí thư Chi bộ 7

01652 270 564

47

Lê Văn Quyền

Bí thư Chi bộ 8

01638 234 443

48

Lê Sơn Đại

Bí thư Chi bộ 9

01276 673 999

49

Lê Ngọc Long

Trưởng thôn 1

0906299818

50

Chu Đình Trung

Trưởng thôn 2

0974 894 127

51

Nguyễn Văn Bảo

Trưởng thôn 3

0975 827 793

52

Lê Văn Cát

Trưởng thôn 4

01694 760 282

53

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng thôn 5

0983 215 104

54

Đỗ Đức Hải

Trưởng thôn 6

01654 599 480

55

Nguyễn Đình Việt

Trưởng thôn 7

01646 015 885

56

Lê Văn Ngọc

Trưởng thôn 8

0933 901 488

57

Nguyễn Thị Hà

Trưởng thôn 9

01663937765